Proefschriften, artikelen & onderzoek

Compassion in depression

Van 2013 tot 2021 onderzocht promovenda Rhoda Schuling of op mindfulness gebaseerde compassietraining  depressieve klachten van volwassenen met terugkerende depressies kan verminderen. Ze gebruikte hiervoor het Mindfulness Based Compassievol Leven programma (MBCL), ontwikkeld door Frits Koster en Erik van den Brink als vervolgtraining op MBCT.

Gedurende het onderzoek werden twee groepen mensen, waarvan de ene helft de training kreeg en de andere helft niet, vergeleken op depressieve klachten. Ook werd bijvoorbeeld gekeken naar mate van piekeren en vaardigheden in zelfcompassie en mindfulness. Met persoonlijke interviews werd nagegaan of de deelnemers de MBCL anders hadden ervaren dan de MBCT en zo ja, op welke manier.

Web-based online resources about adverse interactions or side effects associated with complementary and alternative medicine

This study provides a comprehensive list of online resources containing CAM-specific information. Informed by the appraisal of these resources, this study provides a summarized list of high quality, evidence-based, online resources about CAM and CAM-related adverse effects. This list of recommended resources can thereby serve as a useful reference for clinicians, researchers, and patients.

Vakblad natuurlijke en integrale gezondheidszorg:
Wat zijn de ervaringen met het integratieve spreekuur in Rijnstate en het Hagaziekenhuis?

Mindfulness‐based interventions for psychological and physical health outcomes in cancer patients and survivors

MBIs appear efficacious in reducing psychological distress and other symptoms in cancer patients and survivors. However, many of the effects were of small magnitude, suggesting a need for intervention optimization research.

Can Mindfulness Meditation and Survivorship Education Help to Reduce Depression in Young Breast Cancer Survivors?

New research showed that behavioral interventions—mindfulness meditation and survivorship education classes—may be effective in reducing depressive symptoms in younger breast cancer survivors. This patient population often experiences the highest levels of depression, stress, and fatigue, which may persist for as long as a decade after their diagnosis. These findings were presented by Patricia Ganz, MD, FASCO, and colleagues at the San Antonio Breast Cancer Symposium.

Compassie in depressie

Rhoda Schuling heeft onder supervisie van Anne Speckens (hoogleraar Psychiatrie en directeur Radboudumc Centrum voor Mindfulness) en Willem Kuyken (hoogleraar Klinische Psychologie en directeur Oxford Mindfulness Centre) onderzoek gedaan naar de effectiviteit van op mindfulness gebaseerde compassietraining bij volwassenen met terugkerende depressieve klachten.

The relevance of holistic healthcare

Patient-reported quality of care in Anthroposophic and Integrative Medicine
Evi B. Koster, 2019

Leefstijlgeneeskunde verdient prominente plek in geneeskundig onderzoek en beleid

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health), een initiatief van TNO en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) publiceerde in december 2019 de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’. De publicatie is een verkenning van het wetenschappelijk bewijs voor leefstijlinterventies in de behandeling van diverse ziekten, zoals type 2 diabetes, hart-& vaatziekten, psychiatrie, maag-darm-leverziekten, nierziekten en dementie.

Bijna iedereen weet wel dat leefstijl belangrijk is om gezond te zijn en te blijven. Maar dat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van ziekten is nog onderbelicht. Moderne ziekten zijn vaak mede leefstijlgerelateerd. De oplossing in de behandeling zou dan ook meer in leefstijlinterventies, zoals voeding, beweging en ontspanning, gezocht moeten worden. Bewijs voor de effecten van deze interventies is erg verspreid. De bundel brengt de bestaande kennis samen en beschrijft studies die aantonen dat leefstijlinterventies voor patiënten meerwaarde kunnen bieden naast en soms ook in plaats van conventionele behandeling met medicijnen. Peter Werkhoven lid van de raad van bestuur van TNO: “Om ons goede zorgsysteem toekomstbestendig te maken is innovatie noodzakelijk. Het toepasbaar maken van leefstijlinterventies in de preventie en behandeling van chronische ziekten heeft een groot potentieel. Het komt de kwaliteit van leven voor patiënten, de effectiviteit van behandelingen en de kosten van de zorg zeer ten goede. Bovendien leidt een vermindering van ziektelast tot het beter participeren en functioneren in onze maatschappij.”

Tot op heden wordt bij het behandelen van leefstijlgerelateerde ziekten voornamelijk medicatie ingezet, terwijl medicatie vooral de symptomen bestrijdt zonder de onderliggende oorzaken aan te pakken. Er komt steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies de potentie hebben om ziekten in remissie te brengen en medicatie (deels) overbodig te maken. In de praktijk wordt dit echter nog weinig toegepast omdat bewijs vaak nog niet voldoende (geaccepteerd en zichtbaar) is en er daarnaast nog weinig kwalitatief goed aanbod van leefstijlinterventies is. Om leefstijl gerelateerde ziektelast en -kosten beheersbaar te houden zijn investeringen in leefstijlgeneeskunde nodig.

Integrative Psychiatry
Conceptual foundation, implementation and effectiveness

Proefschrift van Rogier Hoenders.