Nederlandse projecten

Behalve de projecten en initiatieven van de leden van het CIZG, zijn er ook op andere plekken in Nederland ontwikkelingen op het gebied van complementaire zorg en integrale gezondheid.

Keuzehulp Complementaire Zorg voor Kinderen met Kanker

Ouders van kinderen met kanker blijken in 40% van de gevallen aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren. Ondanks het feit dat ruim 70% van de gebruikers tevreden is over deze inzet, blijkt dat er weinig kennis is over de complementaire zorg die gekozen wordt. Daarnaast zijn reguliere behandelaars vaak niet op de hoogte van deze aanvullende middelen, terwijl dergelijke zorg wel in toenemende mate ingezet en vergoed wordt. Daarom is de Keuzehulp Complementaire Zorg voor Kinderen met Kanker ontwikkeld (2015-2016).