Over het CIZG

Onze missie

Vanuit de wens om gezondheid en welzijn te bevorderen en ziekte en lijden te verminderen of te voorkomen, wil het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) met compassie voor de medemens een substantiële bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een duurzame integrale gezondheidszorg. Een gezondheidszorg waarbij de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld.

Het CIZG sluit hiermee aan bij de internationale ontwikkeling in de gezondheidszorg die ‘Integrative Medicine’ wordt genoemd.

Onze visie

Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) is een Nederlands samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Het CIZG streeft een integraal gezondheidszorgsysteem met wetenschappelijk onderbouwde, veilige en effectieve behandelingen, met een plausibel werkingsmechanisme na.

Een integraal gezondheidszorgsysteem:

  • Waarin de zorgprofessional een coachende rol heeft en samen met de patiënt de beste behandelingsvorm en ondersteuning kiest in samenhang met het stimuleren van een gezonde leefstijl;
  • Waarin de mens wordt gestimuleerd om gezondheid te herwinnen en behouden of wordt gestimuleerd om zo optimaal mogelijk om te kunnen gaan met een (chronisch of terminaal) ziekteproces;
  • Dat gebaseerd is op de principes van lifestyle medicine, waarin men optimaal gebruik maakt van de rijke diversiteit aan behandelwijzen door middel van vijf zorgvuldigheidseisen.