Integratieve Kindergeneeskunde

Veel kinderen maken gebruik van leefstijlinterventies en complementaire behandelopties, van voeding, supplementen en homeopathie tot hypnose en yoga. Vaak bespreken zij of hun ouders dat niet met de arts of verpleegkundige.
Dat brengt risico’s met zich mee, want niet alle complementaire zorg is veilig of veilig te combineren met reguliere medicatie. Tegelijkertijd ontbreekt daardoor ook zicht op mogelijk effectieve complementaire zorg.

Met de vier pijlers van integrative medicine als uitgangspunt streeft integratieve kindergeneeskunde naar de integratie van alle beschikbare wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden om gezondheid te bevorderen voor alle kinderen die medische zorg nodig hebben.

Het CIZG bevordert integratieve kindergeneeskunde onder meer door:

Integratieve Oncologie

Veel mensen die voor kanker behandeld worden, kampen langdurig met klachten als pijn, vermoeidheid, depressieve gevoelens en seksuele problemen. Klachten die niet altijd voorkómen of behandeld kunnen worden, maar wel impact hebben op kwaliteit van leven. Daarvoor zoeken zij vaak zelf complementaire behandelopties. Dat is niet altijd veilig of effectief.

Integratieve oncologie maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde mind-body interventies, natuurlijke middelen en leefstijlinterventies uit verschillende geneeskundige tradities, die geïntegreerd worden in de reguliere kankerbehandeling.

Doel is het optimaliseren van gezondheid, kwaliteit van leven en klinische uitkomsten. Het gaat nadrukkelijk niet om alternatieve zorg, dat wil zeggen zorg ter vervanging van reguliere behandelingen.

Het CIZG bevordert integratieve oncologie onder meer door:

Integratieve Psychiatrie

Integratieve psychiatrie is een benadering waarbij gekeken wordt naar wie iemand als persoon is en niet alleen naar de klachten die iemand heeft. Vergroten van draagkracht en optimaliseren van gezondheid en welzijn zijn belangrijke pijlers van de behandeling. Het behandelaanbod bestaat dan ook uit een combinatie van reguliere behandeling, leefstijlinterventies en wetenschappelijk onderbouwde complementaire therapieën.

Het CIZG bevordert integratieve psychiatrie onder meer door:

Integratieve Pijnzorg

Integratieve pijnzorg richt zich met name op mensen met chronische pijn vanuit een persoonsgerichte, multidisciplinaire en biopsychosociale benadering.
De noodzaak voor non-farmacologische pijnmanagement strategieën is groot.

Integratieve pijnzorg maakt gebruik van een combinatie van reguliere behandeling, zelfzorg- en leefstijlinterventies en wetenschappelijk onderbouwde complementaire behandelwijzen. Integratieve pijnzorg is een nieuw aandachtsgebied voor het CIZG.

Vooralsnog bevordert het CIZG integratieve pijnzorg onder meer door:

    • Het ontwikkelen van jobtools voor medisch specialisten en pijnverpleegkundigen (link)
    • Het verzamelen en beschikbaar stellen van databases en richtlijnen (link).

Integratieve Nursing

Steeds meer verpleegkundigen passen complementaire interventies toe, zoals hand- of voetmassage, aromazorg, muziek of therapeutic touch, in alle sectoren van de zorg.
Om welzijn, ontspanning en comfort te bevorderen, of als symptoommanagement, bijvoorbeeld bij pijn, angst, onrust en obstipatie.

Integrative nursing biedt daarvoor een raamwerk. Het wil de gezondheid en het welzijn van personen, families en gemeenschappen stimuleren door middel van zorgende/helende relaties. De verpleegkundige maakt daarbij gebruik van alle beschikbare evidence bij de keuze van duurzame, traditionele, en nieuw ontstane interventies die heling van de hele persoon en het hele systeem ondersteunen. Integrative nursing is een nieuw aandachtsgebied voor het CIZG.

Vooralsnog bevordert het CIZG integrative nursing onder meer door:

  • In een werkgroep kennis, kunde en ervaringen uit te wisselen
  • Het ontwikkelen van jobtools, zoals protocollen, voor verpleegkundigen (link)
  • Het verzamelen en beschikbaar stellen van databases en richtlijnen (link)