Werkgroepen

Het CIZG kent 4 werkgroepen waarin zorgprofessionals en onderzoekers van de lid organisaties samen concreet invulling geven aan de volgende aandachtsgebieden:

Werkgroep Patiëntenzorg, welke ten doel heeft:

 • het inventariseren en delen van (inter)nationale best practices onder de lid organisaties van het CIZG;
 • het vanuit de praktijk onderbouwen van de integrale patiëntenzorg;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van integrale zorg en gezondheid door:
  • bestaande richtlijnen uit het buitenland te vertalen naar de Nederlandse situatie en beschikbaar te maken als jobtool;
  • zelfstandig richtlijnen te (laten) ontwikkelen;
  • integrale zorg en gezondheid in te brengen bij de ontwikkeling van andere richtlijnen  Werkgroep Onderzoek, welke ten doel heeft:

 • het definiëren van een meerjaren nationale onderzoeksagenda in samenhang en afstemming met (inter)nationale partners;
 • het initiëren, stimuleren en uitvoeren van onderzoek in samenwerking met consortium- en externe partners;
 • het ontwikkelen een algemeen kader voor onderzoek naar IM;
 • het ontwikkelen van kaders voor de kennisbank;
 • het toegankelijke en beschikbaar maken van bestaande kennis en expertise via de kennisbank.


  Werkgroep Onderwijs, welke ten doel heeft:
 • een overzicht te maken en actueel houden van (inter)nationale IM opleidingen;
 • het formuleren (concept)criteria waar een IM scholing/opleiding minimaal aan zou moeten voldoen.
  Werkgroep Integrative Nursing

Organisaties voor integrative medicine

Nationaal en Internationaal zijn er verschillende organisaties voor Integrative Medicine en Health.

Met een aantal werkt het CIZG samen.

Organisaties-voor-integrative-medicine