Onze missie

Vanuit de wens om gezondheid en welzijn te bevorderen en ziekte en lijden te verminderen of te voorkomen, wil het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) met compassie voor de medemens een substantiële bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een duurzame integrale gezondheidszorg. Een gezondheidszorg waarbij de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld.

Het CIZG sluit hiermee aan bij de internationale ontwikkeling in de gezondheidszorg die ‘Integrative Medicine’ wordt genoemd.

Onze visie

Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) is een Nederlands samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Het CIZG streeft een integraal gezondheidszorgsysteem met wetenschappelijk onderbouwde, veilige en effectieve behandelingen, met een plausibel werkingsmechanisme na.

Een integraal gezondheidszorgsysteem:

 • Waarin de zorgprofessional een coachende rol heeft en samen met de patiënt de beste behandelingsvorm en ondersteuning kiest in samenhang met het stimuleren van een gezonde leefstijl;
 • Waarin de mens wordt gestimuleerd om gezondheid te herwinnen en behouden of wordt gestimuleerd om zo optimaal mogelijk om te kunnen gaan met een (chronisch of terminaal) ziekteproces;
 • Dat gebaseerd is op de principes van leefstijlgeneeskunde, waarin men optimaal gebruik maakt van de rijke diversiteit aan behandelwijzen door middel van vijf zorgvuldigheidseisen.

Kerntaak van het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid is:

 • Kennis ontwikkelen door middel van het doen van wetenschappelijk onderzoek,
 • (Inter)nationaal beschikbare evidence based wetenschappelijke kennis delen in de vorm van congressen, (na)scholingen, in company trainingen, webinars en linken naar jobtools en wetenschappelijke publicatie
Over ons - CIZG
Over ons - CIZG

Wat is IM?

Het belang van Integrale Zorg en Gezondheid

De gezondheidszorg in Nederland loopt in veel opzichten voorop. Onze levensverwachting neemt toe. Daarmee gepaard gaat ook een toename van chronische ziekten.
Veel van deze patiënten hebben zingevingsvragen en een onbeantwoorde zorgbehoefte. Zij zoeken naar manieren om hun chronische klachten te verlichten, de bijeffecten van reguliere behandelingen te verzachten en om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij zien leefstijlinterventies en complementaire behandelwijzen als een mogelijke oplossing daartoe.

Net als in andere Europese landen gebruiken in Nederland jaarlijks miljoenen mensen naast reguliere behandelingen, ook zelfzorgmiddelen en complementaire behandelwijzen. Vaak weten zij en hun reguliere behandelaren echter niet waar ze terecht kunnen voor een deskundig, onderbouwd en veilig advies.

Gescheiden werelden
Omdat de reguliere zorg en complementaire behandelwijzen zich veelal in gescheiden werelden bevinden en patiënten een negatieve reactie van hun arts vrezen, delen patiënten het gebruik van complementaire behandelwijzen vaak niet met hun zorgverlener.

Complementaire behandelwijzen kennen over het algemeen weinig bijwerkingen. Dit is echter niet altijd zo, bijvoorbeeld bij interacties tussen kruiden en medicatie. Zowel patiënten, zorgverleners als instellingen hebben daarom behoefte aan betrouwbare kennis over en wetenschappelijk onderzoek naar (kosten)effectiviteit, veiligheid en patiënten ervaringen op dit gebied.

Rol van het CIZG
Het CIZG wil in deze behoefte voorzien en bijdragen aan een gezondheidszorg waarbij de mens en zijn gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld.

Een patiëntgerichte aanpak met shared decision making en een brede kijk op de gehele persoon. Daarnaast de focus op positieve gezondheid en vergroten kwaliteit van leven in een helende omgeving. Tenslotte de toepassing van leefstijlgeneeskunde en een selectie van effectief en veilig bevonden complementaire behandelwijzen. Hierbij wordt een aantal strikte zorgvuldigheidseisen gehanteerd om verantwoorde keuzes te maken en risico’s te voorkomen.

Leefstijlgeneeskunde
Een belangrijk onderdeel van integrale zorg is het stimuleren van een gezonde leefstijl. Hierbij worden cliënten en patiënten uitgenodigd te werken aan leefstijl vaardigheden om zo hun eigen veerkracht en zelfhelend vermogen te optimaliseren. Het gaat onder meer om voeding, beweging, ontspanning, slaap, mindfulness en zingeving. Dit wordt tegenwoordig leefstijlgeneeskunde genoemd.

Motto’s

The job of the physician is to cure sometimes, heal often and be compassionate and supportive always

–  Hippocrates

The heart of science is an essential balance between two seemingly contradictory attitudes- an openess to new ideas, no matter how bizarre or counterintuitive, and the most ruthlessly sceptical scrutiny to all ideas, old and new

–  Carl Sagan

Uitgangspunten en zorgvuldigheidseisen

Uitgangspunten en zorgvuldigheidseisen
 1. Evidence based medicine: keuze voor een therapie vindt plaats op basis van wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit en veiligheid, de wensen en voorkeuren van de patiënt en de expertise van de behandelaar (Sacket et al, 2000)
 2. Ethisch raamwerk: indien veilig en effectief dan aanbevelen, indien veilig en niet aangetoond effectief dan gedogen, indien onveilig en effectief dan zorgvuldig monitoren en indien onveilig en niet effectief dan strikt afraden (Cohen, 2005)
 3. Naast veiligheid en effectiviteit dienen toegepaste therapieën een werkingsmechanisme te hebben dat overeenkomt met gangbare principes van wetenschap en geneeskunde (‘credibility’)
 4. De gedragsregels KNMG zijn leidend: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/niet-reguliere-behandelwijzen.htm
 5. Zorgvuldigheidseisen betreffende gebruik maken van complementair therapeuten zijn tevens van toepassing:
 • De complementair therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de therapeutische discipline die hij of zij vertegenwoordigt.
 • Diens beroepsvereniging dient een klacht- en tuchtrechtprocedure formeel te hebben vastgelegd.
 • De complementair therapeut handelt naar de gedragscode en het professioneel statuut van zijn of haar beroepsvereniging.
 • De complementair therapeut conformeert zich aan wettelijke eisen betreffende dossiervoering.
 • De praktijkruimte dient te voldoen aan de eisen op het gebied van privacy en hygiëne zoals onder BIG-geregistreerde therapeuten gebruikelijk.
 • De complementair therapeut moet de patiënt/cliënt altijd adviseren bewezen effectieve reguliere behandelingen te (blijven) gebruiken.
 • Er is regelmatig laagdrempelig contact tussen betrokken reguliere en complementaire behandelaars.
 • Er zijn afspraken rond PR en reclame over samenwerking uitsluitend na instemming van consortium leden vooraf. De samenwerking is gericht op zorginnovatie, onderzoek en belang patiënten; niet op commerciële doelen
 • Bereid tot participatie aan wetenschappelijk onderzoek en akkoord met publicatie ongeacht de uitkomst

Het CIZG streeft op deze wijze naar het beste van twee werelden waarbij op basis van wetenschappelijk onderzoek een gefundeerde en genuanceerde middenweg wordt gezocht. 

Aandachtsgebieden CIZG

Aandachtsgebieden CIZG

Het CIZG kent een aantal aandachtsgebieden:
integratieve kindergeneeskunde, integratieve oncologie, integratieve psychiatrie, integratieve pijnzorg en integrative nursing.
Voor deze specialismen en disciplines is (inter)nationaal al veel kennis beschikbaar, die wij graag delen en waarop wij voortbouwen.

Integratieve Kindergeneeskunde

Streeft naar de integratie van alle beschikbare wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden

Lees meer…

Integratieve Oncologie

Maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde mind-body interventies, natuurlijke middelen en leefstijlinterventies

Lees meer…

Integratieve Psychiatrie

Het vergroten van draagkracht en optimaliseren van gezondheid en welzijn zijn belangrijke pijlers van de behandeling

Lees meer…

Integratieve Pijn

Richt zich met name op mensen met chronische pijn vanuit een persoonsgerichte, multidisciplinaire en biopsychosociale benadering

Lees meer…

Integrative Nursing

Steeds meer verpleegkundigen passen complementaire interventies toe om welzijn, ontspanning en comfort te bevorderen

Lees meer…