Geschiedenis

In haar Signalement ‘Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’ constateert ZonMw dat het gebruik van complementaire zorg een maatschappelijk gegeven is. Maar ook dat bij vele behandelaren, onderzoekers en beleidsmakers in de gezondheidszorg een kennisachterstand bestaat met betrekking tot effectiviteit en veiligheid van complementaire interventies. De belangrijkste aanbeveling van het signalement is om betrouwbare kennis te verspreiden en nieuwe kennis te genereren door een nationale onderzoeksagenda op te stellen in navolging van het Amerikaanse NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health).

ZonMw signaleert verschillende ontwikkelingen die de noodzaak van deze aanbeveling bekrachtigen:

  • Gezondheid wordt meer integraal benaderd dan voorheen;
  • Er is grote interesse in het concept van positieve gezondheid zoals gepostuleerd door Machteld Huber (Huber et al, 2011);
  • De vraag bij patiënten naar complementaire zorg neemt toe. In 92% van de ziekenhuizen wordt complementaire zorg toegepast (Busch et al 2015);
  • Er zijn in binnen- en buitenland steeds meer zorg- en onderzoeksinitiatieven op het gebied van integrative medicine en health (IMH).

Verder roept de WHO nationale overheden op om beleid op dit terrein te ontwikkelen vanwege de potentiële gezondheidsvoordelen van integratie (WHO 2013).

Naar aanleiding van het signalement nam ZonMw in 2014 het initiatief tot de Stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’. Deze adviseerde onder meer om te komen tot de oprichting van een Consortium Complementaire Zorg voor het vormgeven van een kennisinfrastructuur op dit gebied.

Met het benoemen van een begeleidingscommissie Consortium Complementaire Zorg per 1 februari 2016 volgde ZonMw dit advies op en beoogde daarmee een constructief debat dat bijdraagt aan een verantwoorde positionering van complementaire interventies in de Nederlandse gezondheidszorg.

De Begeleidingscommissie had twee taken: ten eerste een implementeerbare architectuur van het consortium formuleren en ten tweede potentiële partners voor het consortium bijeenbrengen en gezamenlijk het consortium op te laten richten. Aldus geschiedde.

In januari 2018 is het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid formeel opgericht.