Kenniscentrum

Patiënten en zorgverleners hebben een groeiende behoefte aan evidence based wetenschappelijke kennis over veilige en effectieve complementaire interventies en behandelmethoden. Het CIZG wil een zorgverlener behulpzaam zijn bij het vinden van evidence based (inter)nationale kennis, zodat een zorgverlener een patiënt onderbouwd kan adviseren.

Kerntaak van het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid is derhalve:

  • Kennis ontwikkelen door middel van het doen van – of participeren in (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek,
  • (Inter)nationaal beschikbare evidence based wetenschappelijke kennis delen in de vorm van congressen, (na)scholingen, in company trainingen, webinars en linken naar jobtools en wetenschappelijke publicaties

 

Onderzoek & projecten

COMMON studie

COMMON studie

Projectleider: Nivel

Samenwerkingspartners: Nivel, Universiteit van Leiden, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Consortium Integrale Zorg en Gezondheid, Borstkankervereniging Nederland (BVN/BOOG/PAG), Stichting IKONE, Kanker.nl, V&VN Complementaire Zorg, Rijnstate Ziekenhuis, Alexander Monro Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum

Looptijd: 2020 - 2024

COVICAM

COVICAM

COVID en Complementaire Zorg: COVICAM Leidt de corona crisis ertoe dat mensen beter gaan zorgen voor hun gezondheid? Passen ze hun leefstijl aan, gebruiken ze meer vitamines,...

Congressen

Het CIZG organiseert jaarlijks een nationaal congres of is co-host van internationale congressen binnen Europa.

Het eerste nationale congres vond plaats op 8 oktober 2021 in de Flint te Amersfoort en was getiteld “In or outside the box

Kenniscentrum

Scholingen

Het CIZG biedt een (inter)nationaal overzicht van opleidingen Integrative Medicine en Integrative Nursing alsmede (in company) scholingen die leden van het CIZG aanbieden