COMMON studie

Make open Communication about evidence-based Complementary Medicine part of routine oncology practice; the participatory development of supporting tool

 De meeste patiënten met borstkanker maken naast hun reguliere behandeling gebruik van complementaire zorg zoals yoga, mindfulness of voedingssupplementen. Niet iedereen is op de hoogte van wat complementaire zorg voor hen kan betekenen. Daarnaast is het gebruik ervan niet altijd zonder risico. Het is dus van belang verwachtingen, behoeften, kwaliteit en effectiviteit van complementaire zorg goed te bewaken. Een voorwaarde hiervoor is een open dialoog tussen patiënten en reguliere zorgverleners, naast kennis en beschikbaarheid van effectieve complementaire zorg. Echter, 30% van de patiënten met borstkanker die complementaire zorg gebruiken bespreekt dit niet met hun behandelaar. Artsen weten niet wat patiënten in dit opzicht van hen verwachten en welke bronnen voor veilige en effectieve complementaire zorg zij kunnen raadplegen.

Doel van de COMMON studie
Het doel van de COMMON studie is het vergroten van de kennis, bespreekbaarheid, toegankelijkheid en veilig en passend gebruik van complementaire zorg in de oncologie in het algemeen en in de behandeling van borstkanker in het bijzonder. Er wordt samengewerkt met co-onderzoekers (patiënten of ex-patiënten).

De COMMON studie bestaat uit zes fasen:

 1. Inventariseren van factoren die op het niveau van het ziekenhuis het bespreken en implementeren van complementaire zorg in de oncologie in de weg staan en faciliteren: interviews met managers en zorgverleners.
 2. Observeren hoe complementaire zorg met patiënten met borstkanker wordt besproken: secundaire analyses van gemaakte audio-opnames van consulten tussen patiënten met borstkanker en hun zorgverleners.
 3. Inventariseren van de verwachtingen, behoeften, ervaringen en kennis met betrekking tot (het bespreken en aanbieden van) complementaire zorg bij patiënten met borstkanker en zorgverleners in drie ziekenhuizen: interviews bij patiënten en zorgverleners.
 4. Inventariseren van het huidige aanbod aan (evidence-based) complementaire zorg in Nederland en daarbuiten:
  • review van gepubliceerde review studies naar de effectiviteit van complementaire zorg-interventies bij kanker
  • overzicht van het actuele complementaire zorg-aanbod in Nederland op basis van internet searches
  • een survey onder complementaire zorgverleners.
 5. Ontwikkelen van een complementaire zorg-toolbox voor patiënten en zorgverleners om complementaire zorg te kunnen bespreken.
 6. Pilotstudie rond acceptatie, het gebruik, de effectiviteit en implementatie van de COMMON complementaire zorg-toolbox in de drie participerende ziekenhuizen. 

Zie ook: https://www.nivel.nl/nl/project/common-ontwikkelen-van-een-instrument-voor-het-communiceren-over-aanvullende-behandeling