Vereniging CIZG

Sinds april 2022 is het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) formeel een Vereniging.

Organisatie CIZG

De vereniging CIZG:

 • is werkzaam in het kader van het algemeen belang,
 • heeft ten doel de ontwikkeling van een integraal gezondheidszorgsysteem met wetenschappelijk onderbouwde, veilige en effectieve behandelingen, met een plausibel werkingsmechanisme te stimuleren, te faciliteren, te coördineren, te implementeren en te evalueren,
 • tracht haar doelen te bereiken door kennis te delen, te ontwikkelen en te verspreiden, integratieve zorg en gezondheid te stimuleren en te implementeren, (inter)nationale samenwerking aan te gaan en mede (landelijk) beleid te ontwikkelen,
 • beoogt geen winst te maken.

Zorg- of onderzoeksinstellingen de missie en visie van het CIZG onderschrijven, kunnen lid worden van de Vereniging “Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)”, met behoud van eigenheid en identiteit van de eigen organisatie en met respect voor de gezamenlijke ambitie en belangen, alsmede respect voor de individuele standpunten en belangen van de afzonderlijke lid organisaties. De algemene ledenvergadering van het CIZG beslist omtrent de toelating van (aspirant)leden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van CIZG vergadert maandelijks.

prof. dr. Rogier Hoenders

prof. dr. Rogier Hoenders

voorzitter (DB) CIZG - Psychiater Lentis

Martine Busch, MA

Martine Busch, MA

secretaris (DB) CIZG

Mariëtte Oostindiër, MSc

Mariëtte Oostindiër, MSc

DB CIZG, coördinator - Maxima MC

Leden

Leden van het CIZG

 1. daadwerkelijk vorm geven aan integrale zorg op minimaal één van de navolgende drie gebieden:
  • Het primaire proces van zorg: cure en care
  • Onderwijs/opleiding voor zorgberoepen
  • Wetenschappelijk onderzoek
 2. leveren een actieve bijdrage aan de vereniging CIZG en betalen contributie (afhankelijk van de grootte van de organisatie) en daarvoor toegang krijgen tot specifieke kennis en diensten:
  • Scholingen (korting) in de vorm van in company trainingen, invitationals en het CIZG congres
  • Scholing en verdieping in de vorm van werkbezoeken/studiereizen Europa/VS
  • EVB kennis en kunde: jobtools, richtlijnen en databases zoals instellingsbrede licentie op Natural Medicines
  • Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek en projecten
  • Kwaliteitskader voor professionals
  • Advies en ondersteuning bij creëren draagvlak, reageren en anticiperen op feedback op kritiek op IM (NvTK) en ondersteuning bij implementatie van IM binnen organisatie.
  Leden-van-het-CIZG

  Andere vormen van samenwerking

  Samenwerkingspartners zijn (afdelingen van) zorg- of onderzoeksinstellingen (bijv. UMCU’s), die de visie van het CIZG onderschrijven en hun bijdrage willen leveren aan het delen van kennis en kunde, die bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan het CIZG, maar om principiële redenen geen lid kunnen of willen worden van een vereniging. Met deze organisaties wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten die o.a. vastlegt op welke wijze ze toegang hebben tot de producten en diensten van het CIZG zoals bijv. de database Natural Medicines, na- en bijscholingen en ondersteuning van het bureau CIZG.

  Netwerkpartners zijn (afdelingen van) zorg- of onderzoeksinstellingen en/of beroepsverenigingen, die de visie van het CIZG onderschrijven en hun bijdrage willen leveren aan het delen van kennis en kunde, maar om principiële redenen geen lid kunnen of willen worden van een verenging en de bijbehorende rechten en plichten. Deze netwerkpartners minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor een bijzondere (beleidsvormende) vergadering, waarbij kennis en kunde wordt gedeeld en we mogelijk komen tot vormen van samenwerking dan wel een gezamenlijke beleidsmatige agenda.

  Samenwerkingspartners

  Leden

  Leden_CIZG_Apanta
  Leden_CIZG_Apanta

  Nationale samenwerkingen

  Arts-en-leefstijl
  Lifestyle-4-health

  Internationale samenwerkingen

  University-of-Alberta_CIZG

  Jaarverslagen

  Jaarverslag 2022

  Jaarverslag 2018 – 2020