Veelgestelde vragen & antwoorden

Hieronder staat een overzicht van onze meest gestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stuur hem dan naar info@cizg.nl.

Wat betekent de afkorting CIZG?

CIZG staat voor Consortium Integrale Zorg en Gezondheid

Wat is het CIZG?

Het CIZG is een samenwerkingsverband van een academisch ziekenhuis, twee topklinische opleidingsziekenhuizen, een GGZ-organisatie en een kennisinstelling.

Wie nemen deel aan het CIZG?
  • HagaZiekenhuis (specialismen kindergeneeskunde en hematologie)
  • Lentis
  • Louis Bolk Instituut
  • Máxima Medisch Centrum
  • Radboudumc
  • Rijnstate
Wat wil het CIZG?
  • Het CIZG wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame en verantwoorde integrale zorg door het beter beschikbaar maken van bestaande kennis en nieuw wetenschappelijk onderzoek te initiëren.
  • Het CIZG wil een infrastructuur bieden waarin academische en niet-academische instellingen samenwerken om kennis over integrale zorg te ontwikkelen, te verspreiden en op zorgvuldige wijze in praktijk te brengen
  • Het CIZG wil daarmee gezondheid en welzijn bevorderen en ziekte en lijden verminderen en voorkomen.
  • Het CIZG werkt daarvoor ook samen met vergelijkbare consortia in de VS, Canada en Brazilië.
Wat bedoelt het CIZG met integrale gezondheidszorg?

Het CIZG streeft naar een gezondheidszorg die de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk bestudeert en behandelt. Het gaat om een patiëntgerichte aanpak met brede kijk op de gehele persoon, in een helende omgeving. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van gezondheid en de kwaliteit van leven. Het reguliere behandelaanbod kan worden aangevuld en gecombineerd met een selectie van effectief en veilig bevonden leefstijlinterventies en complementaire behandelwijzen.

Waarom is dat belangrijk?

Onze gezondheidszorg is succesvol, vooral bij ernstige en acute aandoeningen. Echter, niet iedereen wordt beter. Chronische aandoeningen nemen toe en Nederlanders leven langer met chronische aandoeningen, vaak meerdere tegelijk. Bovendien hechten we steeds meer belang aan een zo gezond mogelijk leven.

Wat is het gevolg?

Veel mensen met chronische ziekten kampen met zingevingsvragen en een onbeantwoorde zorgbehoefte. Zij zoeken naar nieuwe wegen om hun chronische klachten te verbeteren, de bijeffecten van reguliere behandelingen te verzachten en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij zien complementaire behandelwijzen als een mogelijke oplossing daartoe. Net als in andere Europese landen gebruiken in Nederland jaarlijks miljoenen mensen naast reguliere behandelingen, ook zelfzorgmiddelen en complementaire behandelwijzen. Vaak weten zij en hun reguliere behandelaren echter niet waar ze terecht kunnen voor een deskundig, onderbouwd en veilig advies.

Waarom doen ze dat?

Zij zoeken naar nieuwe wegen om hun chronische klachten te verbeteren, de bijeffecten van reguliere behandelingen te verzachten en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij zien complementaire behandelwijzen als een mogelijke oplossing daartoe.

Is dat gevaarlijk?

Omdat de reguliere zorg en complementaire behandelwijzen zich veelal in gescheiden werelden bevinden en patiënten een negatieve reactie van hun behandelaar vrezen, delen patiënten het gebruik van complementaire behandelwijzen vaak niet met hen. Complementaire behandelwijzen kennen over het algemeen weinig bijwerkingen en zijn daarom meestal niet gevaarlijk. Soms kunnen ze echter wel een risico opleveren, zoals bij interacties tussen kruiden en medicatie. Om dit te voorkomen pleit het CIZG voor goede informatieverstrekking en hanteert het vijf zorgvuldigheidseisen.

Hoe gaat het CIZG dit aanpakken?

Het CIZG biedt een infrastructuur waarin academische en niet-academische instellingen samenwerken op het gebied van integrale zorg, onderzoek, onderwijs en beleid. Van daaruit wordt kennis over integrale zorg ontwikkeld, gebundeld en verspreid.

Zet het CIZG de deur open naar kwakzalverij?

Nee, het CIZG wil juist voorkomen dat wetenschappelijk ongefundeerde, slechte en of gevaarlijke behandelingen (kwakzalverij) de geneeskunde binnenkomen. Het wil wel onderbouwd antwoord geven op de onvervulde zorgvraag van veel patiënten. CIZG wil zo veel mogelijk veilige en effectieve behandelingen ter beschikking te stellen. Tegelijk moet worden gewaakt voor onbewezen therapieën en of onbetrouwbare therapeuten die patiënten schade toe brengen.

Hoe maken jullie het onderscheid?

Door middel van goed wetenschappelijk onderzoek moet een onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe innoverende visies/behandelingen en gevaarlijke/onzorgvuldige. Pas als de behandelingen veilig en effectief zijn gebleken kunnen ze worden toegepast. Het CIZG streeft naar het beste van twee werelden waarbij op basis van wetenschappelijk onderzoek een gefundeerde en genuanceerde middenweg wordt gezocht. Om zo te waken voor de extremen van ‘omarmen met blind geloof’ en ‘op voorhand dogmatisch afwijzen’ van complementaire behandelwijzen.