COVID en Complementaire Zorg: COVICAM

  • Leidt de corona crisis ertoe dat mensen beter gaan zorgen voor hun gezondheid?
  • Passen ze hun leefstijl aan, gebruiken ze meer vitamines, supplementen, homeopathische of antroposofische middelen om hun immuunsysteem te versterken?
  • Wenden ze zich tot yoga en mindfulness om de stress die deze crisis brengt beter aan te kunnen?

Op deze vragen hoopt het CIZG in een internationale samenwerking met het Noorse NAFKAM en het Zweedse Karolinska Instituut informatie te krijgen over het gezondheidsgedrag van een representatieve groep burgers tijdens de eerste coronagolf. Dit wordt gedaan door een survey in deze drie landen, met per land een aantal aanvullende vragen.

Projectpartners: NAFKAM, Karolinska Instituut.

Looptijd: 2020

Publicaties

  • Kristoffersen AE, van der Werf ET, Stub T, Musial F, Wider B, Jong MC, Wode K, Danell JB, Busch M, Hoenders HJR, Nordberg JH. Consultations with health care providers and use of self-management strategies for prevention and treatment of COVID-19 related symptoms. A population based cross-sectional study in Norway, Sweden and the Netherlands. Complement Ther Med. 2022 Mar;64:102792. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102792. Epub 2021 Nov 23. PMID: 34826590; PMCID: PMC8609665
  • Mulder LTC, Busch M, Kristoffersen AE, Hök Nordberg J, van der Werf ET. Prevalence and predictive factors of complementary medicine use during the first wave of the COVID-19 pandemic of 2020 in the Netherlands. BMC Complement Med Ther. 2022 Feb 15;22(1):43. doi: 10.1186/s12906-022-03528-x. PMID: 35168630; PMCID: PMC8845358.
  • van der Werf ET, Busch M, Jong MC, Hoenders HJR. Lifestyle changes during the first wave of the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey in the Netherlands. BMC Public Health. 2021 Jun 25;21(1):1226. doi: 10.1186/s12889-021-11264-z. PMID: 34172042; PMCID: PMC8231077.