De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Deze behandelvormen worden gebruikt voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek.