Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
Om lijden te voorkomen of te verlichten kan ook complementaire zorg ingezet worden. Welke complementaire interventies dat zijn en hoe je die als verpleegkundige of verzorgende
kunt toepassen, vind je terug in de nieuwe IKNL Handreiking Complementaire Zorg in de Palliatieve Fase.

Deze Handreiking is een herziening én uitbreiding van de eerdere Richtlijn Complementaire Zorg in de Palliatieve Fase uit 2010: