Het CIZG is een samenwerkingsverband van zorginstellingen die Integrative Medicine (IM) integreren in de zorg en verbindt zorgprofessionals binnen die instellingen. Ook voor zorgprofessionals buiten het samenwerkingsverband wil het CIZG een verbindende rol vervullen, door het hosten en faciliteren van intervisiegroepen en platforms.

Intervisiegroepen IM voor medisch specialisten
Medisch specialisten, die in hun eigen instelling actief zijn of willen zijn met IM, komen vaak enthousiasme en steun tegen. Patiënten zijn overwegend positief en gelukkig steeds meer collega zorgverleners ook. Desondanks kun je bij het inbedden van IM in de zorg uitdagingen tegenkomen.

Hoe ga je daarmee om? Wat betekent het voor jezelf? In deze intervisiegroepen wordt op systematische wijze een inbreng, met name gericht op de competenties communicatie, samenwerking of professionaliteit, van (een van de) deelnemers besproken. De groepsleden helpen de inbrenger de vraagstelling te verhelderen, een antwoord te zoeken en handelingsalternatieven te bedenken. Een groep bestaat bij voorkeur uit 6-8 personen, die gedurende een langere periode in dezelfde samenstelling bijeenkomt. De groepen worden begeleid door dr. Eva Noorda, chirurg-oncoloog en arts-Integrative Medicine/leefstijlarts.

Heb je belangstelling om aan een intervisiegroep deel te nemen? Of heb je de wens zelf IM intervisiegroepen te begeleiden?

Stuur dan een mailtje naar Mariëtte Oostindiër, coördinator CIZG netwerk: info@CIZG.nl