Ethisch raamwerk van Cohen (2005)

Deze jobtool biedt een ethisch raamwerk voor een behandelaar om samen met de patiënt tot een veilige en verantwoorde keuze voor een complementaire behandelwijze te komen. Het is gebaseerd op het werk van Cohen en Kemper (2005) en wordt veel in de klinische praktijk gebruikt. Het ethisch raamwerk is gebaseerd op twee criteria: veiligheid en effectiviteit.

Is een interventie:

  • Bewezen effectief en veilig, dan kan de interventie worden aangeraden
  • Bewezen effectief maar niet veilig, dan kan de interventie worden aangeraden, maar moet de patiënt goed gemonitord worden
  • Niet effectief (geen of matige kwaliteit studies of bewezen niet-effectief) maar wel veilig, dan wordt de interventie niet aangeraden, maar kan wel gebruikt worden als de patiënt dat graag wil
  • Bewezen niet-effectief en niet veilig, dan moet de interventie worden afgeraden

Cohen MH, Kemper KJ. Complementary therapies in pediatrics: a legal perspective. Pediatrics. 2005 Mar;115(3):774-80. doi: 10.1542/peds.2004-1093. PMID: 15741385