De behoefte aan communicatie over complementaire zorg groeit, bij zowel patiënten als bij reguliere en complementaire zorgverleners. Hiermee wordt ook de samenwerking tussen reguliere en complementaire behandelaars belangrijker. Hoe bereiken zij elkaar?

In de COCOZ proeftuinen – een samenwerking tussen het Louis Bolk Instituut, Van Praag Instituut, en RBCZ – hebben reguliere en complementaire zorgverleners samen een keuzehulp ontwikkeld. Hierin worden voor zes veelvoorkomende en soms moeilijk te behandelen klachten suggesties voor complementaire behandelopties gegeven, op basis van de best beschikbare evidence. Het gaat om depressieve klachten, pijnklachten (rug), SOLK/ALK, chronische vermoeidheid, buikklachten (IBS) en burn-out. De keuzehulp is vooral ook bedoeld als start voor een gesprek over complementaire zorg.

RBCZ_COCOZ-tool-3-Keuzehulp.pdf