Doel

PION is een samenwerkingsverband van zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen met als doel: integrative medicine (IM) in de oncologische zorg te integreren op een veilige en effectieve manier.

 

PION richt zich op vier pijlers: patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en implementatie. Hoe pas je veilig en effectief integrale geneeskunde toe? Welke bronnen gebruik je? Hoe kun je bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek in de integrale geneeskunde? Welke onderwerpen en vorm van onderwijs moeten er komen? Hoe start je een spreekuur integrative oncology?

 

Deelnemers

PION is er voor alle zorgverleners die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg van kankerpatiënten in Nederland, waaronder verpleegkundigen, ondersteunend personeel en medisch specialisten. Vooralsnog ligt de focus van PION op de 2e en 3e lijns zorg, maar we hebben de ambitie om in de toekomst deze focus te verbreden naar de 1ste lijn.

 

Bijeenkomsten

De deelnemers komen 4x per jaar (digitaal) samen om hun ervaringen, kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast is er de mogelijkheid aan te sluiten bij een van de werkgroepen waar de 4 pijlers verder worden uitgewerkt.

 

Voorzitter van PION is dr. Nicolien de Clercq, internist-oncoloog en fellow pijn & palliatieve zorg in het Amsterdam UMC.

 

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een bericht naar Mariëtte Oostindiër, coördinator CIZG netwerk: info@czig.nl