Leefstijl als medicijn.

Als AIOS neem je deel aan de wekelijkse patiëntenzorg rondom leefstijl en Integrative Medicine.

Je ziet patiënten op het Integrative Medicine kinderspreekuur, ingericht rondom ziektebeelden zoals ALK (algemene lichamelijke klachten), ME/CVS (myalgische encefalomyelitis/ chronisch vermoeidheidssyndroom), long-covid. Daarnaast begeleid je op dit spreekuur kinderen met (chronische) ziektes, zoals astma/ jeugdreuma/ IBD in hun zoektocht naar meer eigen regie, op gebieden van voeding/ beweging/ / andere aanvullende behandelingen. Bij dit spreekuur ligt de nadruk op welzijn en kwaliteit van leven, waarbij je patiënt en ouders wetenschappelijk onderbouwd advies geeft rondom werkzaamheid/ veiligheid/ kosteneffectiviteit.

Daarnaast participeer je in de polikliniek kinderobesitas, de polikliniek post-bariatrie voor tieners en doe je mee aan multidisciplinaire overleg van het expertisecentrum kinderobesitas en het leefstijlloket/ gezondheidsplein.

Hoe ga ik leren?

Integratieve kindergeneeskunde omvat leefstijlgeneeskunde en “evidence based” complementaire geneeskunde.
Het Rijnstate is als ziekenhuis onderdeel van het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG, www.cizg.nl).
De afdeling kindergeneeskunde werkt volgens de principes van positieve gezondheid en integratieve Kindergeneeskunde.
Doordat het Rijnstate Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde in de ziekenhuisstrategie heeft verankerd en het Rijnstate tevens een erkend kinderobesitascentrum is, is dit ziekenhuis een perfecte plek om je verder in gezondheid en preventie te verdiepen in plaats van alleen in ziekte!

Naast de hierboven genoemde activiteiten is er ruimte voor specifieke projecten, zoals onder andere het maken dan wel uitbreiden van Integrative Medicine/ leefstijl gerelateerde protocollen voor veel voorkomende klachten/ziektes op de kinderleeftijd. Het is ook mogelijk om een eigen idee uit te werken tot een implementatievoorstel/ werkproject, zowel poliklinisch als voor gebruik op het kindercentrum.

Documenten
 
Sollicitatie en contact
Indien je meer wilt weten over deze stage neem dan contact op met  kinderarts en expert Integrative Medicine Ines von Rosenstiel (ivonrosenstiel@rijnstate.nl).