Hoe maken we leefstijl een vast onderdeel van de medisch specialistische zorg? Om hier stappen in te zetten, werkt de NVZ samen met andere partijen samen in de Coalitie in de Zorg. Om beter in beeld te brengen welke leefstijlinitiatieven er zijn, en wat hierbij de succesfactoren en knelpunten zijn, hebben de NVZ en NFU onderzoek laten doen onder hun leden. De belangrijkste uitkomst: leefstijl staat hoog op de agenda.

Aandacht voor leefstijl
Twee op de drie ziekenhuizen ziet het belang van leefstijl, zo blijkt uit het onderzoek. Bij 66% van de respondenten maken leefstijlinitiatieven onderdeel uit van een bredere beweging, en 66% geeft aan dat leefstijl hoog op de agenda staat bij bijvoorbeeld de Raad van Bestuur. De ziekenhuizen hebben gemiddeld 3 leefstijlinitiatieven. De meest genoemde leefstijlinitiatieven in het onderzoek zijn prehabilitatie, leefstijlloket en hulp bij stoppen met roken.

Lees hier het volledige rapport.