Complementaire zorg wordt veelvuldig gebruikt door patiënten met kanker om klachten van ziekte of behandeling te verlichten. Op oncologische afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen bestaan initiatieven op het gebied van complementaire zorg. Bij het opzetten van deze zorg schiet het echter vaak tekort aan kennis, ervaring, ondersteuning en financiering. Zorgverleners staan in de meeste gevallen positief tegenover complementaire zorg als aanvulling op de reguliere kankerbehandeling. Al kan het bespreken van complementaire zorg met patiënten met kanker beter. Zo blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Nivel onder zorgverleners op oncologische afdelingen in Nederland.