Meer verandering naar gezond dan naar ongezond gedrag tijdens de eerste coronagolf

Tijdens de Covid-19-pandemie spoorde de Nederlandse overheid aan om zo min mogelijk hun huis te verlaten en thuis te werken. Heeft deze levensveranderende gebeurtenis ertoe geleid dat mensen beter zijn gaan zorgen voor hun gezondheid? Een gezonde leefstijl is immers een belangrijke factor bij het ontstaan en het verloop van ziekten. CIZG deed onderzoek naar de voorspellers voor gezonder gedrag.